Hlasovanie KROK 2014 bolo ukončené 30.09.2015
Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude v Piešťanoch 10.10.2015 o 14. 00 h.

Printové príspevky

Rozhlasové príspevky

Televízne príspevky

© Pinf